Ajan­kohtaista

Täältä löydät Proventia Isännöinnin ajankohtaiset  tiedotteet ja muut tärkeät asiat.

Ajankohtaisia asioita löydät täältä!

Isännöinnin vuosikello

Isännöinnin vuosikellon on ohjeellinen malli hallituksen ja isännöitsijän taloyhtiön toiminnan suunnittelussa. Pääsääntöisesti taloyhtiöillä on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi yhtiökokous vuodessa. Yhtiökokous olisi hyvä pitää keväällä tilinpäätöksen valmistuttua ja kuluvan vuoden talousarvion hyväksymiseksi. Jos taloyhtiöllä on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi kokousta vuodessa tai yhtiökokous halutaan pitää myöhemmin, on se täysin toimivamalli sekin, tätä isännöinnin vuosikellon mallin kulkua vaan siirretään eteenpäin. 

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki ja taloyhtiön oma yhtiöjärjestys muodostavat perustan taloyhtiön toiminnalle. Asunto-osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellään taloyhtiön ja osakkaan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Asunto-osakeyhtiölaki antaa taloyhtiön toiminnalle raamit. Asunto-osakeyhtiölaissa on yksityiskohtaisia määräyksiä esimerkiksi: 

  • kunnossapidosta 
  • korjaus- ja muutostöistä 
  • vastikkeenmaksusta 
  • päätöksenteosta 

Yksi asunto-osakeyhtiölain vahvimmista periaatteista on yhdenvertaisuus. Sen mukaan yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa päättää tai tehdä mitään, mikä voi tuottaa yhdelle osakkaalle etua toisten kustannuksella. Kysymys on siis rajanvedosta enemmistövallan ja vähemmistöä suojaavien säännösten välillä. 

 

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki ja se pitää olla asunto-osakeyhtiölain mukaan jokaisella taloyhtiöllä. Yhtiöjärjestys on hyväksytty yhtiökokouksessa ja rekisteröity. 

Yhtiöjärjestyksessä on määritelty, millä perusteella osakkaat maksavat vastikkeita ja minkä tilojen hallintaan osakkaan osakkeet antavat oikeuden. Yhtiöjärjestyksestä voi myös selvitä, miten kunnossapidon vastuut jakautuvat osakkaan ja taloyhtiön välillä. (Isännöintiliitto) 

Proventia Isännöinti on Isännöintiliiton jäsen. Isännöintiliitto auttaa isännöintialaa kehittymään ja luomaan paremmat mahdollisuudet tulevaisuuden asumiselle. Katso Isännöintiliiton ajankohtaiset asiat Isännöintiliiton sivuilta. 

Kattavat palvelumme!

Pyydä tarjous

Taloyhtiösi tulevaisuus on hyvissä käsissä yhteistyössä kanssamme, Proventian kokonaisvaltainen asiantuntijaorganisaatio takaa sen. Ammattiylpeydellä voimme todeta tuottavamme aina laadukasta, tehokasta ja aitoa isännöinnin palvelua. Palvelemme asiakkaita Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Kysy myös etäisännöinnistä!